19.04.2019

İl Müftümüz Orhan GENÇ’inBerat Kandili Mesajı

Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle 19 Nisan 2019 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece yeni bir Berat Kandilini daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; af ve bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya mübtela olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191)

Bu itibarla Yüce Allah’ın rahmet kapılarını açtığı, günahlarına tevbe edenlerin affedileceği bu müstesna gece, her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan “berat etmek” için eşsiz bir fırsattır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bolu’lu kardeşlerim olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Kandillerini tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan berî olmasını diliyor; Ramazan ayına barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

                                                                                                               

                                                                                                        Orhan GENÇ

                                                                                                        Bolu İl Müftüsü