02.04.2019

İl Müftümüz Orhan GENÇ'in Miraç Kandili Mesajı

İçinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandiline tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 02 Nisan Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece Miraç Kandilidir.

İsra ve Miraç; Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescid-i Haram’ dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya kadar uzanan ve O’nun sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesidir.

Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç, günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti ve hakikatini yaşayarak Âlemlerin Rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsattır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) Miraçtan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür, Birincisi, günde beş defa Rabbimizle buluşma imkânı veren “müminin miracı” namaz; ikincisi, Bakara Suresinin son ayetleri ve üçüncüsü ise ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların Cennet’e gidecekleri müjdesidir.

 Miraç Gecesinin, gönüllerimize ferahlık, hayatımıza huzur getirmesi dileği ile  Bolu’lu kardeşlerimin ve tüm İslam Alemi’nin Miraç Kandilini tebrik eder, Ülkemize ve Alem-i İslam’a   hayırlar getirmesini, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim

 

 

Orhan GENÇ

Bolu İl Müftüsü