T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bolu Müftülüğü

05.09.2017

Geçici Öğretici Sınavı İlanı

 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı     :20394983/903-                                                                                                    

Konu   :Geçici Öğretici Sınavı İlanı

D U Y U R U

 

İlgi    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

          b)Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-  Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.

          c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

          d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

 

          İlimiz ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarına ihtiyaca binaen geçici görevlendirme ile öğretici alımı yapılacaktır.

 

        A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şatları taşımak.

2-İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini yükseköğrenim mezunu olmak.

3-2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

4-Görevlendirmeler İl Müftülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre mülakattan en yüksek puanı alan adaylardan atamaya başlanacaktır. Puanların eşit olması durumunda DHBT puanı yüksek olan, hafız olan, mezuniyet durumu ve doğum tarihi önce olana sıralama da öncelik verilir.

 

       B-BAŞVURU ŞEKLİ

 

1-Dilekçe. (İl/İlçe Müftülüğüne verilecektir)

2-T.C.kimlik no’lu nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.

3-En son öğrenim durumu gösterir belgenin kurumca onaylı fotokopisi.

4-2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

5-Varsa hafızlık belgesi aslı veya onaylı fotokopisi.

6-4/6 yaş öğretici sertifikası. (4/6 yaş grubu Kur’an kursu başvurusu için)

      C-BAŞVURU, SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ:

1-Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak başvuru yapmak isteyen adaylar İl/İlçe  Müftülüklerine  aşağıda belirtilen müracaat tarihleri arasında hangi İlçede görev almak istediğini belirten dilekçe ve istenen diğer belgelerle birlikte  müracaat edeceklerdir.

2-Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan  ve e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4-Geçici öğretici olarak görev almak isteyenler sadece bir (1) İlçe müftülüğü için müracaat edecekler, birden fazla İlçeye müracaatları tespit edildiği takdirde müracaatları işleme alınmayacaktır.

5-Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

6-Daha önce yapılan sınavlar geçersizdir.                                      

7-FETÖ/PDY vb. terör örgütleri ile bağlantısı ve iltisakı olduğu tespit edilenlere sınavı kazansalar dahi görev verilmeyecek. Göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

 

İlk Müracaat tarihi      :05/09/2017

Son Müracaat tarihi    :20/09/2017

Sınav Tarihi ve Yeri    :26-27-28/09/2017 İl Müftülüğü

 

                                                                                                                                                                                                                                         Orhan GENÇ

                                                                                                 İl Müftüsü